[euOPERAna] Opera 1600-2014

Dette er eit Horizon 2020 prosjekt der HSH vil vere koordinator:

 

The project is a Horizon 2020 Project Proposal in collaboration with several countries. The scope of the Horizon 2020 Call, REFLECTIVE-6-2015,  is to support and promote access to and reuse of digital cultural heritage resources (available in scientific collections, archives, museums, libraries and cultural heritage sites) as part of research and innovation. The proposed project focuses on supporting and promoting access to reuse of digital cultural heritage resources related to opera, as a vehicle for an ideal –both educational and entertaining– reflection on the ever active procedure of Europeanization.

Dette er ein Horizon 2020 – søknad i samarbeid med fleire land. Utlysinga – REFLECTIVE-6-2015 er retta mot formidling av, tilgang til og gjenbruk av digitale kulturarv ressursar (som er tilgjengelege i vitenskapelege samlingar, arkiv, museum, bibliotek og nettstader for kulturarv) som del av forsking og innovasjon. Det foreslåtte prosjekt fokuserar på å støtte og promotera tilgang til gjenbruk av kulturarv ressursar relatert til opera, som ein bærar for ein ideell – både undervsiningsretta og underhaldande – refleksjon over den evig pågåande europeiseringsprosessen.