Praktiske og estetiske fag og fagdidaktikk

Praktiske  og estetiske fag og fagdidaktikk 

Leiar: Professor Magne Espeland (magne.espeland@hsh.no)

Forskingsgruppa arbeider med kartlegging og analysar av status for praktiske og estetiske fag i grunnskulen og utvikling og utprøving av ny didaktikk og pedagogikk på ulike opplæringsarenaer.

Deltakarar: Magne Espeland, professor, Ingrid A. R. Grønsdal, stipendiat, Trond Egil Arnesen, høgskolelektor, Kjetil Sømoe, høgskolelektor,  Helga Aadland, høgskolelektor, Synnøve Kvile, høgskolelektor.

Prosjekt:

  1. Skolefagsundersøkelsen 2011
    Ei nasjonal kartlegging (survey) av lærarar sine erfaringar med og oppfatningar av praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule. Finansiering: HSH
  2. Touching Sounds: Exploring Aesthetics of Tactile Music Technology (TouchMusT)
    Finansiering: Norgesnettuniversitetet (prekvalifisering)
  3. Connecting Diversities: Developing Joint Master in Music Teacher Education
    Finansiering: Statens senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)