Connecting Diversities: Developing Joint Master in Music Teacher Education

Connecting Diversities: Developing Joint Master in Music Teacher Education
Finansiering: Statens senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Se prosjektets egne websider

Dette prosjektet har fått tilsagn frå SIU om økonomisk støtte (samla budsjett ca. 1.4 mill) til eit prosjekt med sikte på å utvikla ein Joint Master i musikk i samarbeid med fleire partnarar i Europa.

Tanken bak eit Joint Master prosjekt er at fleire instituasjonar i fleire land kan gå saman om å utdanna masterstudentar innen kreative fag- og læreprosessar; musikk, kunst-og handverk, dans, drama, litteratur. HSH har allereie eit masterstudium i kreative fag- og læreprosessar, med fagprofilane musikk og kunst & handverk. Dette dannar eit godt grunnlag for eit videre samarbete med andre instituasjoner.

Frå søknaden:

The aim of the project “Connecting Diversities: Developing a Joint Master Programme for Music Teacher Education” is to develop a joint master degree which provides an opportunity for music teacher students across Europe to deepen their competence and skills in the field of teaching music in schools. Currently there is not any joint master degree for this educational field on a European level. The tentative title of the joint master programme is MA of Connecting Diversity In & Through Music Education (CoDIME).

Objective 1: Develop a joint study program that will: a) explore the changing roles and working fields of the future music educator in European society, b) enable future music educators to manage a shifting, globalized classroom as professionals, c) focus on how new forms of music and digital media open up for learning that takes place across locations, across new forms of performing and documentation, d) identify shared challenges and needs in the field of school music education (teaching and learning in and outside schools) on a European level

Objective 2: Increase the work mobility of future music educators and faculty staff

Objective 3: Connect the joint master program to EU policy and action, as well as EAS (European
Association for Music in Schools)