CREAT-IT

CREAT-IT  prosjektet (klikk navnet for eiga webside) er eit EU Comenius prosjekt som har sitt utspring frå HSH og WASO metoden:

Write a Science Opera (WASO) school projects and teacher seminars will be realized within the EU Comenius project “Implementing Creative Strategies into Science Teaching (CREAT-IT)”.  The project, which will be coordinated by Stord Haugesund University College (Norway) will be realized during the period November, 2013 – October, 2015.

Klikk for CREAT-IT Nyhetsbrev

CreatIT_Logo 140814

CREAT-IT includes partners and schools in the following 6 countries: England,Italy, Belgium, Greece, Serbia and Norway.

Keep tuned! Further WASO school projects are being planned in Poland, Portugal, Belgium, Italy, Norway, Greece and the United States.

EU logo

 «Wake up Rosetta!» winning video by Elinogermaniki Agogi (Greece) and 12-year old Oda Rolfsnes (Rommetveit School, Norway)

CREAT-IT in Belgrade!

EU prosjektet CREAT-IT arrangerer sommerskole i Hellas i uke 29 (2015). Deltakerne skal få erfaring med utvikling av konkrete læreplanner innenfor kreative metoder i naturfag (Write a Science Opera (WASO), Science Theater, og EU nettverket «Science Cafe») samt etablere nye europeiske nettverk til fremtidige FoU prosjekter. Reisestipender utlyses av Erasmus+ i nærmeste framtid. Ta kontakt dersom du er interessert i å vite mer: oded.ben@hsh.no.