Masteroppgaver musikk

Musikkskaping med PC : menneske og teknologi i partnarskap – kven skaper kva?
Arnesen, Ingrid Grønsdal (Master thesis, 2005)

Kulturskulegranskinga 2009 – Musikk 
Fosse, Espen (Master thesis, 2009)

Stille lydformer: En studie av kunstneriske prosesser og utrykk knyttet til tilblivelsen av elektroakustiske lydbilder som en integrert del av tverrestetiske kunstuttrykk
Haaland, Helge (Master thesis, 2013)

Digitale verktøy og musikkundervisning på barne og ungdomstrinnet: En studie av endringer i etablert undervisningspraksis
Johansen, Bjørn Dølvik (Master thesis, 2012)

Musikalsk læring i Cyberspace?
Kvinge, Øystein Røsseland (Master thesis, 2012)

Music, Education and Me. A Study of Self in Musical Performance
Lien, Wenche Bruun (master thesis, 2013)

The sense of music and technology: Innføring av interaktiv tavle i musikkfaget på ungdomstrinnet : Omforming av undervisningspraksis?
Liknes, Lars J (Master thesis, 2011)

IKT og digitale verktøy i musikklærerutdanningene i Norge
Lund, Chris Andrè (Master thesis, 2012)

Strategisk læring i ein musikar si utvikling 
Olsen, Jonas Selås (Master thesis, 2014)

Menneske og maskin i musikkundervisningen. Vekselvirkninger mellom det digitale og analoge
i en kreativ og helhetlig praksis.
Pareli Notland, Helge Andreas (Master thesis, 2009)

Hva skal vi finne på? Et studium av analoge og digitale komposisjonsprosesserers samspill i musikkfaget på barnetrinnet
Reknes, Jan Erik (Master thesis, 2012)