Masteroppgaver Kunst og håndverk

Du finner alle masteroppgaver publisert ved HSH her.

 

Digital biletskaping i kunst og handverksfaget: med vekt på sjangeren portrett og samansette digitale skapingsprosessar
Opdal, Gro Kristin (Master thesis, 2009)

Digital biletskaping i kunst og handverksfaget er ei masteroppgåve skriven av Gro Kristin Opdal, i samband med studiet Master IKT i læring. Oppgåva tek utgangspunkt i Kunnskapsløftet sine målsetjingar om bruk av digitalt verktøy i kunst og…

 

Digitalt handverk : kva kan digitale verktøy tilby av moglegheiter i arbeid med bruksform i leire?
Huglen, Kathrine (Master thesis, 2009)

Bakgrunnen for denne undersøkinga er innføringa av digitale hjelpemiddel i kunst og handverksfaget. For at teknologien ikkje skal bli teken i bruk berre for teknologien si skuld, ynskjer eg å synleggjere kva digital formgiving kan tilføre den…

 

Digitale læremidler i design og håndverk – fagets mål i møte med ny teknologi: en studie av hvordan lærere og elever på videregående trinn 1 opplever bruken av et bloggverktøy som et bidrag til å nå de viktigste målsetningene i faget
Bådsvik, Merete Kjørmo (Master thesis, 2009)

digitale læremidler hvor unges teknologibruk er forsøkt applisert, er Format Pro som hovedsakelig er rettet mot lærere og elever i felles programfag på videregående trinn 1 (Vg1) ved det yrkesfaglige utdanningsprogrammet design og håndverk i videregående…

 

Metamorfose: – en lærings- og skapingsprosess i et digitalt bildebehandlingsprogram
Tvedte, Charlotte (Master thesis, 2009)

 

Ung på Instagram: Selvrepresentasjon og inntrykkshåndtering gjennom bilder
Berentsen, Hege (Master thesis, 2014-07-08)

 

Hva genererer kvalitet i multimodalitet? Kan vi enes om noen kriterier? : Vurdering av sammensatte elevtekster
Hjukse, Hjørdis (Master thesis, 2007)

 

Det digitale broderi: mellom håndabeid og høgteknologi
Hillersøy, Janne (Master thesis, 2009)

oppgåva hatt eit didaktisk utgongspunkt, der målet har vore å undersøkja nye måtar å ta i bruk tradisjonsrikt håndarbeid i kombinasjon med digitale verktøy. Kunst- og hånvdverksfaget står i ei særstilling innanfor den digitale læringsrevolusjonen i skulen…

 

Grafisk design i det profesjonelle studio: hvordan gjøres det egentlig? : Et dannelsesstudie innen grafisk design sett fra en formgivningslærers ståsted.
Torvestad, Sigrun Marie (Master thesis, 2013-12-11)