Konferansebidrag 2013-2014

Aadland, H. & Arnesen, T. E. (2014, april). Physical Education in Norwegian Primary Schooling – Physical Learning Activities for Bildung or just Fun? I: The Power of Education Research for Innovation in Practice and Policy. Konferanse arrangert av American Educational Research Assosiation, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Aadland, H. & Arnesen, T. E. (2014, desember). Er praksisundervisninga relevant med tanke på improvisasjon i undervisninga?. Kroppsøvingsfaget i bevegelse – Nasjonal forskingskonferanse, Norges Iderettshøyskole, Oslo.

Aadland, H. & Arnesen, T. E. (2013, juli). Physical education (PE) in Norwegian Primary school at a glance- a Scandinavian model for PE in primary school?. Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education. Konferanse arrangert av Nordic Educational Research Association, Reykjavik, Island.

Aadland, H. (2013, mars). Practical and Aesthetic Education in Primary Schools- Cosy Arts or meaningful learning and Bildung?. Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education. Konferanse arrangert av Nordic Educational Research Association, Reykjavik, Island.

Aadland, H. & Espeland, M. (2013, november). Educational Design Research in Teacher Education Programmes – a Renewing Research Approach for Professional Teacher Development. Konferanse arrangert av EAPRIL, Biel, Sveits.

Arnesen, T. E.(2013, mars). Vurdering for læring på idrettsfag – gamal vin på nye flasker?. FAU samling idrettsfag Rogaland fylkeskommune.

Arnesen, T. E., Aadland, H. & Moe, V. F. (2013, juni). Leikande, lærande, skapande, trenande, konkurrerande eller helseførebyggande kroppsleg praksis? Kroppsøvingslærarar på barnesteget si rangering av ulike kroppslege dimensjonar i faget. Kroppsøving i bevegelse, Nasjonal forskningskonferanse, Norges Iderettshøyskole, Oslo.

Arnesen, T. E., Nilsen, A-K. & Leirhaug, P. E.(2014, april).  A NC (National Curriculum) that cannot be Adapted to my Pedagogy does not Exist. Assessment and Pedagogy in Norwegian PE after Implementation of the NC06. I: The Power of Education Research for Innovation in Practice and Policy. Konferanse arrangert av American Educational Research Assosiation, Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Holdhus, K. (2013, november). Star Experience s or Gym Hall Aesthetics? A study of quality conceptions in visiting concerts in schools. Konferanse arrangert av EAPRIL, Biel, Sveits.

Ben-Horin, O.( 2014). Write a Science Opera (WASO) på New York Arts & Science Salon at Opera America, NYC, USA

Ben-Horin, O.( 2014). Implementing Creative Strategies into Science Teaching (CREAT ): An Improvised Performance på New Directions in Science & Technology Conference, Corfu, Hellas.

Ben-Horin, O.( 2014). Write a Science Opera (WASO) på Euporean Educational Research Association Conference, Porto,

Ben-Horin, O.( 2014). Rosetta’s Stone: A Neuroscience Opera på E  Creativity in Alzheimer’s Treatment, University of Haifa, Israel.

Ben-Horin, O.( 2014). Rosetta’s Stone: A Neuroscience Opera på 1st World Congress on Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research GeNeDis, Corfu, Hellas.

Ben-Horin, O.( 2014). SkyLight – a Global Science Opera på European Planetary Science Education Meeting, Cascais, Portugal.

Ben-Horin, O.( 2014). Rosetta’s Stone: A Neuroscience Opera på International Congress for Qualitative Inquiry, University of Illinois, Urbana, USA.

Ben-Horin, O.( 2013). Terror in Wonderland” på International Congress for Qualitative Inquiry, University of Illinois, Urbana, USA.

Engelsen, K. S. & Espeland, M. (2013, mars). Improvisation in Teacher Education: Curricula and Practice in Dynamic Interplay (IMTE). I: Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education. Konferanse arrangert av Nordic Educational Research Association, Reykjavik, Island.

Espeland, M. (2014, april). Aesthetic and Practical Curriculum Subjects in Modern Primary Schooling:Nice or just Necessary? Symposium I: The Power of Education Research for Innovation in Practice and Policy. Konferanse arrangert av American Educational Research Assosiation(AERA), Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Espeland, M. & Aadland, H. (2013). Roundtable discussion: Educational Design Research in Teacher Education Programmes- a Renewing Research Approach for Professional Teacher Development? Konferanse arrangert av EAPRIL, Biel, Sveits.

Espeland, M., Aadland, H., Sømoe, K., Grønsdal, I. A & ; Arnesen, T. E. (2013, mars). Patterns of Teacher Practices in Practical and Aesthetical Education in Primary Schools. Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education. Konferanse arrangert av Nordic Educational Research Association, Reykjavik, Island.

Espeland, M., Kerchner, J.(Session Organizer), Blair, D. & Dunn, R. (2014, juli). Looking in On Music Listening:Theory Into Practice. Symposium at Listening to the musical diversity of the world. Konferanse arrangert av International Society for Music Education, Porto Alegre/RS, Brazil.

Holdhus, K. & Espeland, M. (2014, juli). The Relational Turn in Aesthetics – a New and Radical Rationale for Music Education? at Listening to the musical diversity of the world. Konferanse arrangert av International Society for Music Education, Porto Alegre/RS, Brazil.

Holdhus, K. (2013, november). Star Experience s or Gym Hall Aesthetics? A study of quality conceptions in visiting concerts in schools. Konferanse arrangert av EAPRIL, Biel, Sveits.

Espeland, M. (2013, november). Dei praktiske og estetiske faga sin plass i skolen –  danning eller pausefyll? Foredrag på Konferansen om de estetiske fag i skolen, arrangert av Utdanningsdepartementet, Klækken.

Grønsdal, I. A. R., Arnesen, T. E. & Sømoe, K.( 2013, november). Primary Arts and Physical Education in Norwegian Schools: A gender perspective. Konferanse arrangert av EAPRIL, Biel, Sveits.

Holdhus, K. (2013, november). Star Experience s or Gym Hall Aesthetics? A study of quality conceptions in visiting concerts in schools. Konferanse arrangert av EAPRIL, Biel, Sveits.

Nilsen, A.-K., Leirhaug, P. E. &  Arnesen, T. E. (2013, april). Vurdering i kroppsøving etter innføringen av LK06 Hvordan uttrykker et utvalg kroppsøvingslærere at innføringen av LK06 og ny vurderingsforskrift har virket inn på deres undervisnings- og vurderingspraksis?. FoU konferanse, Høyskolen i Bergen. Danning og didaktiske praksiser.

Nilsen, A.-K., Leirhaug, P. E. & Arnesen, T. E.( 2014, desember). Hvordan uttrykker kroppsøvingslærere at revidert plan har virket inn på deres undervisnings- og vurderingspraksis i kroppsøving. Kroppsøvingskonferansen, Norges Idrettshøyskole, Oslo, Vangsnes, V. (2014, april). Didactic Dissonance Teacher Roles in Computer Gaming Situations in Kindergartens. I: The Power of Education Research for Innovation in Practice and Policy. Konferanse arrangert av American Educational Research Assosiation(AERA), Philadelphia, Pennsylvania, USA.

Vangsnes, V. (2014, september). Didactic Dissonance-Teacher Roles in Computer Gaming Situations in Kindergartens. Early Childhood Research , Konferanse arrangert av EARLi,

Vangsnes, V. (2014, juni). Teacher Roles in Computer Gaming Situations in Kindergartens. Games Learning Society .

Vangsnes, V. (2013, juli). Computer games in educational contexts – the dramaturgy and didactics of a learning process. Konferanse arrangert av IDEA  8th drama and education world congress .

Vangsnes, V. &  Økland, N. T. G. ( 2013, august). Didactic Dissonance. Teacher Roles in Computer Gaming Situations in Kindergartens. EARLI Conference .