Kari Holdhus

Kari Holdhus

 

Kari Holdhus er 1. amanuensis ved musikkseksjonen på HSH. Hun er faglig leder for masterstudiet ”Kreative fag og læreprosesser”, som har basis i teorier om kreativitet, estetikk og estetiske læreprosesser. Studiet er profilbasert , og tilbyr for øyeblikket profilene Norsk, Musikk, Kunst og Håndverk og Den estetiske barnehagen. Dette studiet ble tilbudt første gang høsten 2013.

Kari har bakgrunn som organisasjonssekretær og musikkjournalist, og var i mange år redaktør for tidsskriftene ”Musikk-Kultur” og ”Ride Ranke”.

Hun har vært aktiv i ”Foreningen musikk fra livets begynnelse” som styremedlem og redaktør siden foreningen ble etablert i 1990.

Kari var styremedlem i verdenskongressen for musikkpedagoger – ISME i Bergen i 2002.

Fra 2002-2009 var Kari ansatt som produsent for skolekonserter i Rogaland, og hadde i perioder også koordinatoransvar for Den kulturelle Skolesekken i dette fylket.

Fra 2009-2013 var hun stipendiat ved HSH under veiledning av professor Magne Espeland og lektor Sven-Erik Holgersen ved Danmarks Pedagogiske Universitetsskole/Aarhus Universitet.

Hun disputerte i København i mars 2014. Tittel på monografien er:

«Stjerneopplevelser eller gymsalsesestetikk: en studie av kvalitetsoppfatninger i skolekonsertpraksiser» (Norsk abstrakt, English abstract)

Etter disputasen har Kari vært opptatt med undervisning og utvikling ved Høgskolens nye masterprogram. Hun har også arbeidet med å formidle doktorgraden gjennom forelesninger, kronikker og deltaking i debatter.

Hun deltar i IMTE prosjektet med tema Performative læringshendelser