Trond Egil Arnesen

Trond Egil Arnesen

Trond Egil Arnesen er førstelektor i kroppsøving med fagdidaktikk, vurdering, improvisasjon og friluftsliv som interessefelt både innan forsking og undervisning. Underviser både i grunnskulelærarutdanning og barnehagelærarutdanning.

Artiklar i akkrediterte tidsskrift

 • Arnesen, T.E., Leirhaug, P.E. og Nilsen, A.K. (2013). ”Den læreplanen som ikkje kan tilpassast mi undervisning finst ikkje.” Vurdering og undervising i kroppsøving etter kunnskapsløftet. Tidsskriftet FOU i praksis, 7(3), 9-32.
 • Aadland, H., Arnesen, T.E., Grønsdal, I.A.R., Sømoe, K.: ”Kjekt å ha!” Læraroppfatningar av praktiske og estetiske fag på barnesteget i grunnskulen. InFormation, Vol 3, Nr 1.

Vitskaplege rapportar

 • Aadland, H., Arnesen, T. E., Espeland, M. mf (2013). Metode eller danningsfag? Lærarperspektiv på praktiske og estetiske fag på barnesteget. Kapittel i Espeland, M., Arnesen, T.E., mf (2013). Skolefagsundersøkelsen 2011: Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule. HSH-rapport 2013/7
 • Arnesen, T. E., Aadland, H. (2013). Skolefagsundersøkelsen 2011: Kroppsøving på barnesteget – vektlegging av leik og rørsleglede. Delrapport kroppsøving i Espeland, M. mf (2013). Skolefagsundersøkelsen 2011: Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule. HSH-rapport 2013/7
 • Smith, K., Engelsen, K.S., Arnesen, T.E., mf (2010). Kartlegging av vurdering som tema innenfor lærerutdanningen i UH-nett Vest. Samarbeidsrapport mellom universitetene og høyskolene innenfor UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet) Bergen 2010 35 s. HIB HISF HSH HVO UiB
 • Vavik, L., Andersland, S., Arnesen, T.E., mf (2010). Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi – Hovedrapport i Vavik, L.,mf Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi. HSH-rapport 2010/1. http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_11364
 • Arnesen, T. E. (2010). Skolefagsundersøkelsen 2009: IKT i kroppsøving på ungdomstrinnet—ein trussel mot eigenarten til faget? Delrapport kroppsøving i Vavik, L.,mf Skolefagsundersøkelsen 2009: Utdanning, skolefag og teknologi. HSH-rapport 2010/1. http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_11365

 FOU prosjekt

 • Skolefagsundersøkelsen 2011: Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule. Delprosjekt av: De praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet. Ferdigheter, kunnskap og danning – eller «blot til Lyst»? Holthe, A.(Prosjektleder), Arnesen, T. E., mf. Formelt samarbeid: UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet) 2010-
 • Vurderingsprosjektet innenfor UH-nett Vest. Smith, K. (Prosjektleiar), Arnesen, T. E., mf. Formelt samarbeid: UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet) 2010-2012
 • Skolefagsundersøkelsen 2009. Delprosjekt av: Education, Curricula & Technology”. Prosjektet finansiert av Norges forskningsråd under programmet for Strategiske høgskoleprosjekt. Vavik, L. (prosjektleiar), Arnesen, T. E., mf. 2008-2011
 • Vurdering i kroppsøving. Arnesen, T. E. (Prosjektleiar), Petter E., Nilsen, A.K. Formelt samarbeid: UH-nett Vest (Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet) 2008-
 • Fysisk aktivitet i skulekvardagen. HSH prosjekt 2004. Arnesen, T. E. (Prosjektleiar), Nerland, J. E. 2005-2006
 • Organisert fysisk aktivitet i Sunnhordlands og Haugalandets grunnskoler – Realitet og visjoner. HSH prosjekt 2004. Nerland, J. E. (Prosjektleiar), Arnesen, T. E. 2004-2005
 • Fjords & Glaciers, utvikling av engelskspråkleg tverrfagleg studietilbod innan friluftsliv. Arnesen, T. E. (Prosjektleiar), Sandvoll, S., Fadnes, P. m.f. HSH prosjekt. 2001, 1 vekes kurs. 2002-2003, kurs over tre månader. 2004-2005 og 2007-2010 kurs over eit semester.
 • Sjømiljøet ved HSH. Utvikling av infrastruktur for kystfriluftsliv ved HSH. Arnesen, T. E. (Prosjektleiar). HSH prosjekt 2000-2003, 2005-2006.