Harald Eikaas

Harald Eikaas

Harald Eikaas er førstelektor i musikk, avdeling Lærerutdanning og kulturfag