Frode Hammersland

Frode Hammersland

Frode Hammerslan er høgskolelektor på Høgskulen Stord/Haugesund på faglærerutdanningen i musikk. Fagene han underviser i er i hovedsak rettet mot praktiske og teoretiske musikkfag.

Han har bacelorgrad som faglærer i musikk, samt en utøvende mastergrad fra Universitetet i Agder.

Hans hovedinstrument er el-bass. Gjennom 15 års virke som profesjonell musiker har han fått erfaring med den utøvende, tekniske og ensembleledende delen av å være musiker gjennom deltakelse på et mangfold arenaer. Han har blant andre jobbet sammen med Øyvind ”Elg” Elgnes, Vidar Busk, Vidar Johnsen, Kjetil Grande (spellemannspris 2007). Er dessuten aktiv på internasjonaliseringsfronten med blant andre Oded Ben Horin.