«Det muliges kunst» – rapport fra ekspertutvalget for kunst og kultur i skolen 2014

Professor Magne Espeland satt i ekspertutvalget for kunst og kultur i skolen.

Deres rapport har fått stor oppmerksomhet. I budsjettet for 2016 er noen av tiltakene realisert, bl.a. samordning av Rikskonsertene og DKS. (Den kulturelle skolesekken)

Les: Rapporten Det muliges kunst